Erstatningshytte

Har du arvet en hytte som er for liten, eller i for dårlig stand? Eller kanskje kjøpt et såkalt oppussingsobjekt? Da kan det være vel så greit å rive den gamle og sette opp en ny. Fjelldrøm hjelper deg gjennom hele prosessen.

1: Hva sier reguleringsbestemmelsene om tomten?
Vi sjekker med kommunen om hva som er lov til å bygge. På enkelte steder er det store begrensinger i hva som er lov, og dette er viktig å finne ut av før en bruker for mye tid på den nye hytta. Når dette er gjort ser vi over tomten via kartverkets digitale løsninger – og så er vi klare for en eventuell tomtebefaring. Får vi til å møtes under befaringen, er det en gylden mulighet til å drøfte hvordan vi ser for oss den nye hytta i terrenget.

2: Den nye hytta
Noen steder sier bestemmelsene at en ny hytte må se «tilsvarende» ut som den som skal rives. Uansett om det må settes opp en tilsvarende, eller om det er rom for en helt annen modell, ordner Fjelldrøm dette sammen med dere, slik at dere får den beste mulige løsningen som svarer til deres behov.

3: Avtale/Byggesøknad
Så fort avtalen oss i mellom og den nye hyttetegningen er klare har vi oppstartsmøte. Her går vi går gjennom leveransebeskrivelse, endringsønsker, detaljer etc. Før prosjektet sendes til byggesøknad må vi bestemme hyttens plasseres på tomten. De fleste kommuner krever at vi innhenter en landskapsarkitekt til dette, for å sikre at plasseringen i terrenget blir riktig.

4: Rivning og grunnarbeider
Byggesøknaden er endelig godkjent! Da er det bare å starte prosessen med å rive gammel hytte samt å starte graveprosessen og støp av ny såle/pilarer.

5: Ny hytte
Nå skal den nye hytta settes opp! Alle avtaler er klare, og hytta kommer i ferdige elementer som gjør at byggverket fort blir tett, noe som gjør at en eventuell tørkeprosess kan starte raskt. Så fort yttervegger er på plass er det også mulig å komme i gang med utvendig behandling av panel.

6: Hytta er ferdig!
Innflytningsdagen har kommet! Fjelldrøm gjennomfører en overtagelse av hytta sammen med dere og innhenter nødvendige dokumenter og attester. Vi sender inn dokumenter til kommunen og dere kan ta hytta i bruk.

Ta kontakt med Jan Tore for en prat om hvordan gjøre vedlikeholdsmarerittet om til en ønskedrøm. 🙂